CoVacc

Begindatum:  30 mei 2022

Einddatum:  01 januari 2024

CoVacc

Ouders van kwetsbare kinderen willen hen beschermen tegen de effecten van corona, dat kan bijvoorbeeld door hen te vaccineren tegen corona, maar ook door hun gezonde broertjes of zusjes te vaccineren.
Ouders die al van plan zijn hun kinderen te laten vaccineren, kunnen dit ook bij het CoVacc onderzoek doen en daarmee bijdragen aan Europees onderzoek.


In Europees verband is afgesproken dat kinderen twee doses krijgen van het door de European Medicines Agency (EMA) goedgekeurde kindervaccin. Vaccinatie bij kinderen levert soms bijwerkingen en stress op bij het kind. In CoVacc onderzoek kijken we daarom of één dosis van het vaccin even goed tegen corona beschermt als twee vaccinaties, terwijl dit mogelijk minder bijwerkingen (en stress) geeft. Dit onderzoeken we bij kinderen die al corona hebben gehad.

1.

Deelname criteria

2.

Achtergrond van de studie

3.

Wat kun je verwachten als je kind deelneemt

4.

Wat moet ik nog meer weten?

1.Deelname criteria

Je kind kan deelnemen wanneer hij of zij:

 • ten tijde van deelname minimaal 5 en maximaal 11 jaar oud is;
 • al eens corona heeft gehad;
 • nog niet gevaccineerd is met een coronavaccin;
 • een stabiele gezondheidssituatie heeft en geen problemen heeft met het afweersysteem.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Bij deelname wordt je kind middels loting ingedeeld in één van de twee groepen van het onderzoek. Groep A zal één vaccinatie krijgen. Groep B krijgt twee vaccinaties volgens de Europese standaard; de tweede wordt zes tot acht weken na de eerste toegediend.

Bij deelname dien je:

 • Goedkeuring te geven voor deelname van je kind aan het onderzoek. Je ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier namens je kind.
 • Alle 5-6 bezoeken aan de onderzoekslocatie af te leggen. Op deze momenten nemen we bij je kind wat bloed en wat speeksel af.
 • Indien beschikbaar, het bewijs van de coronabesmetting van je kind van minimaal zes weken geleden mee te nemen.
 • Na de vaccinatie(s) gedurende 14 dagen een dagboekje bij te houden.

Als je jouw kind aanmeldt via deze website benaderen we je telefonisch en bespreken we samen of je kind kan deelnemen.

2.Achtergrond van de studie

Wat wordt in deze studie onderzocht?

In het UMC Utrecht zijn we gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare kinderen met complexe aandoeningen. Het is in hun belang dat er snel meer onderzoek uitgevoerd wordt zodat we mogelijk overbodige stress en bijwerkingen van coronavaccinaties kunnen voorkomen.

In dit onderzoek wordt onderzocht of één vaccinatie even goed tegen corona beschermt als twee vaccinaties bij kinderen die al corona hebben gehad.

Sinds januari 2022 kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar aangemeld worden voor vaccinatie tegen corona. Zij krijgen dan de kinderdosering van het Pfizer-BioNTech coronavaccin.

Ouders willen hun kwetsbare kind beschermen tegen corona door hem of haar en/of gezonde broertjes of zusjes te vaccineren. Bij het CoVacc onderzoek wordt het in Europa voor kinderen goedgekeurde vaccin gebruikt. Daarbij onderzoeken we of één vaccinatie net zo goed werkt als twee, met mogelijk minder bijwerkingen en stress.

Dit willen we weten voor kinderen die al corona gehad hebben, omdat hun afweersysteem al een keer eerder op de infectie heeft gereageerd. Daarnaast willen we kijken hoe goed het beschermt tegen mogelijke nieuwe coronavarianten biedt, tot 12 maanden na de laatste prik.

Voor wie is deze studie?

Voor ouders die al van plan zijn hun kind te laten vaccineren tegen corona. 

Daarbij gaat het in deze studie om kinderen van minimaal 5 en maximaal 11 jaar oud op het moment van deelname en die nog niet eerder een coronavaccinatie hebben gehad.

Wat is de achtergrond van deze studie?

Deze studie is opgezet en wordt aangestuurd door het UMC Utrecht en is gefinancierd door de Europese Commissie via de HERA Incubator (European Health Emergency preparedness and Response Authority). 

De studie is in Europees verband opgezet en wordt in meerdere landen uitgevoerd. De CoVacc-studie valt onder het Europese VACCELERATE netwerk dat is opgericht om sneller te kunnen reageren op pandemieën.

3.Wat kun je verwachten als je kind deelneemt

Bij geschiktheid wordt een tijdstip afgesproken voor het eerste bezoek aan het onderzoekscentrum. Daar wordt nogmaals vastgesteld of je kind geschikt is om deel te nemen en een vaccinatie te ontvangen. Ook kun je hier nog vragen stellen om daarna te beslissen of je jouw kind wel of niet wilt laten deelnemen.

Tevens nemen we het bewijs van de eerdere corona besmetting van je kind met je door. Wanneer je die niet meer hebt, nemen we wat bloed af om te bepalen of en wanneer je kind besmet is geweest.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 1 jaar. Je brengt met je kind 5 tot 6 bezoeken aan het onderzoekscentrum.

Er kunnen extra bezoeken nodig zijn wanneer je kind tijdens het onderzoek corona oploopt.

Vergoeding

De reis- en parkeerkosten worden vergoed. Ook krijgt je kind als deelnemer nog een kleine attentie en jij als ouder(s)/voogd(en) een vergoeding voor de bestede tijd.

4.Wat moet ik nog meer weten?

 • Het onderzoeksteam zal de mogelijke voordelen en de risico's van het onderzoek uitleggen.
 • Je kind hoeft niet deel te nemen aan het onderzoek als jij of hij of zij dat niet wilt.
 • Deelname aan het onderzoek staat open voor alle kinderen in het gezin van 5 tot en met 11 jaar oud die voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
 • Als je ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek, dan kun je de deelname op elk moment beëindigen.

Betrokken onderzoeksinstellingen

Registreren CoVacc

Registreren verplicht je nog tot niets.

Deze inschrijving is bedoeld voor ouders die hun minderjarige kind(eren) willen laten vaccineren tegen corona.

Tijdens de inschrijving vragen wij daarom eerst naar de gegevens van het kind en vervolgens naar de contactgegevens van ouder of voogd. Wil je meer kinderen inschrijven, vul dan het inschrijfformulier voor elk kind opnieuw in.

Wij bellen je daarna om de studie uit te leggen en de deelnamecriteria door te nemen. Wanneer je kind(eren) geschikt is (zijn) voor deelname en je wilt deelnemen aan de studie, plannen we een afspraak in.

i
id: fde4ca52-a31e-4941-b768-5ebe97eddcac

Ben jij of is je kind minimaal 4 jaar en 8 maanden oud en maximaal 11 jaar oud?

i
id: a83a240e-441e-4a0b-aca4-e80742f61aeb

Heb je al corona gehad en ben je gezond en heb je nog geen vaccinatie tegen corona gehad?

i
id: b7b4b97e-0fec-4359-863d-12ae8091991b

Wat is de voornaam van je kind?

i
id: b1c7ad90-4b2d-42b7-8193-9085c3f2145b

Wat is de achternaam van je kind?

i
id: a9449e94-7cbf-435e-8e09-c5980e76dc3b

Wat is de geboortedatum van je kind? (voorbeeld: 01-01-2000)

i
id: 869f670a-3b8c-4600-9e44-2cef1e6a18c8

Wat is het geslacht van je kind?

i
id: 688c8369-3fa2-4d63-b423-87a67f933dbc

Vraag *

Bij welke instelling wil je deelnemen?

Resultaat