E.mbrace

Begindatum:  16 mei 2022

Einddatum:  30 april 2025

E.mbrace

In de E.mbrace studie wordt een kandidaat-vaccin onderzocht, dat mogelijk bescherming biedt tegen bloedbaaninfecties veroorzaakt door Escherichia coli-bacterie (E. coli).

1.

Achtergrond van de studie

2.

Deelname criteria

3.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt

4.

Andere belangrijke informatie

1.Achtergrond van de studie

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?

Urineweginfecties komen vaak voor. De E. coli bacterie is de belangrijkste verwekker van urineweginfecties en daarnaast verantwoordelijk voor 17 tot 37 procent van alle bloedbaaninfecties wereldwijd.

Het kunnen voorkomen van invasieve E. coli-infecties door middel van vaccinatie zou mogelijk tot aanzienlijke gezondheidswinst kunnen leiden.

Er is op dit moment geen vaccin beschikbaar om bloedbaaninfecties te voorkomen.

Hoeveel deelnemers worden er gezocht?

In totaal zoeken we bij het UMC Utrecht 500 tot 800 vrijwilligers voor deelname. De studie duurt ongeveer 3 jaar. In deze periode heeft u minimaal 8 contactmomenten, waaronder twee maal een bezoek aan het onderzoekscentrum.


Wat is de opzet van de studie?

Er zijn twee onderzoeksgroepen en bij deelname bepaalt loting of u het experimentele vaccin krijgt of een placebo. De kans dat u het vaccin krijgt is 50 procent. Tijdens het onderzoek is deze informatie versleuteld, wat betekent dat noch u, noch het onderzoekspersoneel weten wat u krijgt. In geval van medische noodzaak kan de onderzoeksarts de sleutel verbreken.


2.Deelname criteria

Wie kan meedoen?
 1. U bent 60 jaar of ouder ten tijde van deelname aan het onderzoek;
 2. U bent in de afgelopen 2 jaar voor een urineweginfectie behandeld;
 3. U bent woonachtig in de provincie Utrecht.

Daarnaast bent u bereid uw gezondheidssituatie bij te houden in een speciale app via uw mobiele telefoon. U kunt daarbij eventueel bijgestaan worden door een naaste.

3.Wat kunt u verwachten als u deelneemt

Wanneer u deelneemt, dient u?
 1. Alle onderzoeksbezoeken af te leggen;
 2. Bereid zijn om regelmatig contact te hebben met het onderzoeksteam (telefonisch, via e-mail of via sms);
 3. Een digitaal dagboek bij te houden via een app op uw telefoon; u kunt hierbij bijgestaan worden door een naaste wanneer het bedienen van de app lastig voor u is;
 4. Contact op te nemen bij een urineweginfectie via de app of telefonisch. Ook als u tijdens de studie in het ziekenhuis wordt opgenomen met een (opstijgende) urineweginfectie.
Als u zich aanmeldt via deze website zult u telefonisch worden benaderd om de hierboven genoemde deelnamecriteria met u door te nemen.
Krijg ik een vergoeding?

Per bezoek aan het onderzoekscentrum ontvangt u een vergoeding van € 180,-.

4.Andere belangrijke informatie

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
 • Wanneer u zich aanmeldt via deze website wordt u telefonisch benaderd om de deelnamecriteria door te nemen. Schrijf alvast vragen op die in u opkomen, dan kunt u deze bij dat contact aan ons stellen.
 • Bij mogelijke geschiktheid wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek aan het onderzoekscentrum. Daar wordt vastgesteld of u geschikt bent om deel te kunnen nemen.
 • Het studieteam zal de mogelijke voordelen en risico’s van deelname aan de studie uitleggen.
 • U hoeft niet deel te nemen aan de studie als u dat niet wilt.
 • Als u ervoor kiest om deel te nemen aan de studie, dan kunt u de deelname op elk moment beëindigen.
 • Het onderzoeksvaccin of de placebo en de gerelateerde testen worden kosteloos aan u verstrekt.
 • Een team van artsen en verplegend personeel controleert nauwlettend uw gezondheid tijdens de studie.

Betrokken onderzoeksinstellingen

Registreren E.mbrace

Registreren verplicht u nog tot niets.

Zodra de studie start wordt contact met u opgenomen om meer informatie over de studie met u te delen. U kunt altijd aangeven niet mee te willen doen.

i
id: cb959d1a-750c-435a-8a7e-943bdd6e59f3

Bent u 59,5 jaar of ouder?

i
id: 7cc4326a-f711-4759-bf8c-9b206560960e

Bent u in de afgelopen twee jaar behandeld voor een urineweginfectie?

Resultaat